LEGO třídička, LEGO kuličkodráha

LEGO třídička, LEGO kuličkodráha

Automatická LEGO třídička.
Třídička fotografuje kostky projíždějící po pásu a pomocí neuronové sítě určuje, o jakou kostku a v jaké barvě jde. Podle výsledku pak kostičku sešťouchne do patřičné přihrádky.

LEGO kuličkodráha.
Nechává kutálet kuličky kolem dokola - co dodat.

/ ENG: LEGO třídička is a classifier which takes pictures of cubes passing through the belt and uses a neural network to determine the cube and color. Depending on the result, it then squeezes the cube into its proper compartment.