HOTEL SPEJBL

HOTEL SPEJBL

Autoři úspěšné desky Blázinec chystají loutkový muzikál Hotel Spejbl. O nemocech, které v sobě nosíme, a o vnitřním klidu, jejž všichni hledáme. Představení bude netradiční nejen velkým počtem loutek, ale i způsobem, jakým budou ovládány.
/ ENG: The authors of the successful Blázinec album prepared a puppet musical Hotel Spejbl. It is about the diseases we carry in ourselves and the inner peace that we all seek. The performance will be unconventional not only by the large number of puppets, but also by the way they will be controlled.