RoboTrain (robovlak)

RoboTrain (robovlak)

Učební pomůcka (ZŠ,SŠ,VŠ) fyzického modelu dopravně obslužného systému RoboTrain odpovídající konceptu Průmysl 4.0 a Internet věcí. Řídící systém postaven na webovém vývojovém prostředí Node-RED, komunikační systém na protokolu MQTT. Model tvoří robotická lokomotiva, centrální sklad s automatickým XYZ kartézským zakladačem, tříosý manipulátor, portálový manipulátor a sestava transportních pásů.