Open Science Hub Pardubice

Open Science Hub Pardubice

Open Science Hub je otevřenou laboratoří a dílnou ve které probíhají pravidelné programy zaměřené na tvůrčí aplikaci moderních technologií v badatelských a uměleckých projektech DIY a občanské vědy. Programy pořádá Uskupení TESLA sdružení vědců a umělců, které se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy, podpoře STEAM vzdělávání a rozvoji badatelského a tvůrčího talentu dětí a mládeže.
/ ENG: Open Science Hub is an open laboratory and workspace where regular programs focus on the creative application of modern technologies in DIY research and art projects. The programs are organized by the TESLA Group of Scientists and Artists, which has been dedicated to popularizing science, promoting STEAM education and developing the research and young creative talents.

Project Website