e-NABLE Slovakia

e-NABLE Slovakia

Komunita e-NABLE je skupina jednotlivcov z celého sveta, ktorí využívajú svoje 3d tlačiarne na vytváranie „open source“ mechanických dlaní a rúk pre deti a dospelých, ktorí náhradu týchto častí potrebujú.

Project Website