Humusoft

Humusoft

Model-Based Design je nyný dostupný i v low-cost formě. Programy MATLAB, Simulink a Stateflow, které jsou využívany primárně pro řešení složitých úloh v praxi, přicházejí s možností nasazení stejných pracovních postupů a principů i do světa Arduino, Raspberry Pi, Lego a dalších "kutilských" platforem. MathWorks spolu s Arduino vyvinuli Arduino Engineering Kit, v rámci kterého je i licence MATLABu.

Project Website