Jiří Praus - mechanický tulipán a freeform elektronika

Jiří Praus - mechanický tulipán a freeform elektronika

Jsem maker z Dobřan a udivuji svět spojením mosazi a elektronických součástek do tzv. "free-form obvodů". Přijď se podívat, jakým netradičním způsobem lze tvořit elektroniku a elektronické obvody bez plošných spojů. Pomocí pájky, mosazi a Arduina. Mechanický tulipán, , balón, vločka, přívěšky, vánoční ozdoba, rádio a mnoho dalšího.
/ ENG: Jiri Praus amaze the world by combining brass and electronic components into so-called "free-form circuits". It is an unusual way how to create electronics and electronic circuits without printed circuit boards. Using solder, brass and Arduino. Mechanical tulip, balloon, snowflake, pendants, Christmas ornament, radio and much more.

Project Website