SUBFACE

SUBFACE je systém na automatizovaný návrh konstrukčních prvkú nepravidelných objektú. Objekt může být zadán jako low-poly model ve formátu STL. Výstup jsou CAD data pro nosníky, modely pro spojky a plochy pláště. Spojky se pak vyrobí 3D tiskem, plochy pláště se vyřežou na fréze nebo lasery. Z připravených konstrukčních dílu se poskládá hotový objekt.

Jiří Maňák

Jiří Maňák

vystudovanej stavební inženýr, čtvrt století působil v IT, vědomosti a skušenosti a nadšení z nových technoligií ho přivedlo k založeni vlastní společnosti

Maker Image

Jozef Gabčo

stavební inženýr, 3d modelář,