Skleněné parní stroje a modely

Skleněné parní stroje a modely

Na stánku budou k vidění funkční i nefunkční skleněné modely. V rámci dětské dílny si děti mohou vyfouknout skleněnou kuličku za 50 Kč, kterou si pak odnesou domů.
/ ENG: Representative of one of the oldest glass families in the Czech Republic. The eighth generation of glassmakers since 1775. The author has always been fascinated by steam engine.

Project Website