Institut intermédií (ČVUT FEL)

Institut intermédií (ČVUT FEL)

Institut intermédií byl založen v roce 2007 dvěma předními českými univerzitami v Praze, Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických umění. Základní vizí bylo vytvořit jedinečnou platformu pro mezinárodní spolupráci studentů i pedagogů technických a uměleckých oborů. Více na iim.cz. Ukážeme bastlení s micro:bitem a Arduinem.
/ ENG: The Institute of Intermedia was founded in 2007 by two leading Czech universities in Prague, the Czech Technical University and the Academy of Performing Arts. The basic vision was to create an unique platform for international cooperation of students and teachers of technical and artistic fields.

Project Website