3D Printing Soft Robotics Without Molds

3D tištěné měkké robotické pohony. Tento projekt demonstruje několik způsobů, jak vzít část vytištěnou pružným filamentem a udělat ji vzduchotěsnou. Toto se také trochu dotýká designu flexibilních robotů.

Nicholas Lauer

Nicholas Lauer

I'm a materials engineer who likes to make things in the biomedical realm especially but anything tinkering is fun. I work in a metal foundry and manufacturing and fabrication techniques are fascinating to me. I tend to be into the materials science aspect of any project. Unusual fascination with fire safety and fire codes.