3D Printing Soft Robotics Without Molds

3D Printing Soft Robotics Without Molds

3D tištěné měkké robotické pohony. Tento projekt demonstruje několik způsobů, jak vzít část vytištěnou pružným filamentem a udělat ji vzduchotěsnou. Toto se také trochu dotýká designu flexibilních robotů.

Categories: 3D Printing, Engineering, Fabrication, Health, Robotics