3D Simulátor obvodů

3D Simulátor obvodů

3D Simulátor obvodů je počítačový program, kde lze nakreslit a simulovat elektrické obvody, které je možno následně vizualizovat pomocí analogie s vodou jakou soustavu potrubí a ostatních součástek. Cílem programu je názorně vysvětlit, jak funguje paralelní a sériové zapojení, a jak si lze lépe představit jednotlivé součástky.

Co vás inspirovalo pro daný projekt?:
Původní motivací pracovat na tomto programu bylo pomoci svým spolužákům lépe porozumět paralelnímu a sériovému zapojení a názorně jim ukázat, jak fungují některé náročnější součástky (kondenzátor, cívka...) Z tohoto nápadu se v lednu stalo téma pro semestrální práci z fyziky. Výsledný program byl úspěšný a jeden z našich profesorů fyziky, jehož skupina (R.U.R.) je už přihlášená na Maker Faire , mi navrhl, že bych mohl tento projekt prezentovat na této výstavě v jako součást jejich stánku.