3D Simulátor obvodů

3D Simulátor obvodů

3D Simulátor obvodů je počítačový program, kde lze nakreslit a simulovat elektrické obvody, které je možno následně vizualizovat pomocí analogie s vodou jakou soustavu potrubí a ostatních součástek. Cílem programu je názorně vysvětlit, jak funguje paralelní a sériové zapojení, a jak si lze lépe představit jednotlivé součástky.