brmlab

brmlab

Hackerspace je místem pro setkávání, vzdělávání, zkoumání, výměnu zkušeností, realizaci různorodých projektů, od IT bezpečnosti, po sbírání praktických zkušeností s elektronikou, biologií a dalšími zájmy členů této komunity a jejich příznivců.

Project Website