Studentské projekty  katedry měření ČVUT - FEL, Praha

Laserová vypalovačka obrázků.
Ovládání robotického vozítka mobilem přes WiFi.
Magnetická levitace.
USB osciloskop s procesorem STM32.
GEX, universální GPIO modul s USB řízený Pythonem.
ESPTerm, webový ANSI terminál pro ESP8266.

Project Website
katedra měření ČVUT - FEL Praha

katedra měření ČVUT - FEL Praha

Katedra měření ČVUT - FEL, Praha