Photone - světelný syntezátor/MIDI/CV interface

"Photone" je experimentální syntezátor a MIDI/CV kontroler, který je ovládán světlem. Matrice 35 fotosenzorů ovládá nejen výšky tónů, ale i další parametry zvuku. Jednoduchým pohybem světla lze vytvořit vysoce komplexní změny.

Project Website
Jiří Suchánek

Jiří Suchánek

Jiří Suchánek (1979) - hybridní umělec, hudebník, multimediální experimentátor a vývojář. Jiří Suchánek se dlouhodobě věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umisťuje do netradičních (přírodních) prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla. Realizoval řadu trvalých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval na řadě prestižnách mezinárodních festivalů jako např.: CTM, UNSOUND, ICAD, NEXT, NCCA, STIMUL, ENH atd. Byl na stážích v mezinárodních centrech STEIM, TIMET či Institute of Sonology. Hledá způsoby synchronizace zvuku a světla. Pro své instalace komponuje hudbu a vyvíjí vlastní softwarove. Zabývá se také tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových hudebních nástrojů a experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Od roku 2008 je asistentem Kabinetu audiovizuálních technologií na Favu a v současnosti studuje dokotorský stupeň oboru Multimediální kompozice na JAMU. Dizertační práce je zaměřena na sonifikaci využitou v hudební kompozici a sound-artu. Jeho snem je na horách vytvořit elektronickou instalaci, která bude samostatně fungovat alespoň 500let a celá zaroste mechem a lišejníkem.