Photone - světelný syntezátor/MIDI/CV interface

Photone - světelný syntezátor/MIDI/CV interface

"Photone" je experimentální syntezátor a MIDI/CV kontroler, který je ovládán světlem. Matrice 35 fotosenzorů ovládá nejen výšky tónů, ale i další parametry zvuku. Jednoduchým pohybem světla lze vytvořit vysoce komplexní změny.

Co vás inspirovalo pro daný projekt?:
osobní zájem - nejsem robot

Project Website