Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci

Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci

Velké množství malých robotů, kteří spolupracující při výrobě komplexních struktur prozatím dominuje spíše ve vědeckofantastické literatuře. Nejedná se však jen o sen inženýrů. Dnes je to již reálný koncept, který může výrazně ovlivnit naši budoucnost.