Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci

Velké množství malých robotů, kteří spolupracující při výrobě komplexních struktur prozatím dominuje spíše ve vědeckofantastické literatuře. Nejedná se však jen o sen inženýrů. Dnes je to již reálný koncept, který může výrazně ovlivnit naši budoucnost.

František Mach

František Mach

František Mach působí jako akademický a výzkumný pracovník na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnuje matematickému modelování, počítačovým simulacím a úlohám optimalizace s důrazem na jejich využití v oblasti elektromechanických a elektrotepelných systémů.