ČVUT FEL - Open Technologies Research Education and Exchange Services

ČVUT FEL - Open Technologies Research Education and Exchange Services

Real-time operační systémy a jejich využití ve výuce i praxi pro řídicí jednotky pro robotické systémy, polohování, laboratorní a lékařské systémy. 30 let zkušeností, příspěvky do jader RTEMS, NuttX, Linux. Pro návrh řízení budou kromě ukázek v jazyce C předvedené i nástroje pro Rapid Control Applications Development jak pro Matlab/Simulink tak plně otevřený projekt pysimCoder.

Project Website